Jednání zastupitelstva 23.5.2011

Záznam z jednání zastupitelstva z 23.5.2011. V záznamu jsou vymazány osobní údaje včetně sdělení starosty obce na kameru, ve kterém uvádí, že se jmenuje starosta Roman Hrdlic, r.č. ..........

Diváci jsou na záznamu anonymizováni - obraz je rozmazán.

V průběhu jednání zastupitelstva odešli 3 zastupitelé. Vyjádření Ing. Kořenkové a RNDr. Hubálka k této věci:

Proč jsme opustili jednání

Z jednání jsme se rozhodli odejít ve chvíli, kdy došlo ke zpochybňování a osobnímu znevažování a zejména k nařčení, že nechceme výsadbu a rozšíření zeleně v obci. Pan starosta jako předsedající, pan Marek Hrdlic a někteří další členové zastupitelstva začali směřovat debatu mimo projednávaný bod do roviny znevažování názoru druhých a osobního napadání. S takovou úrovní jednání nesouhlasíme a v budoucnu se takovéto „diskuse“ nehodláme účastnit.

Michaela Kořenková, Tomáš Hubálek

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/606600-zastupitelstvo-sestajovice-23-5-2011-1-cast

00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise; kontrola minulého zápisu a jeho schválení

7:00 - strategický rozvoj školství v obci: MŠ a ZŠ v příštích deseti letech, prezentování tří možných variant rozšíření MŠ

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/606608-zastupitelstvo-sestajovice-23-5-2011-2-cast

5:04 - dostavba II. a III. etapy ZŠ

14:38 - vypsání konkurzu na nového ředitele/ředitelku ZŠ

21:07 - schválení dodatku č. 1 o bezúplatném užívání nemovitosti - nové budovy ZŠ

24:33 - schválení smluvy č. 10052686 o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci "Obnova a rozšíření ploch veřejné zeleně - 3 etapa"

K tomuto bodu bychom rádi uvedli, že minimálně někteří zastupitelé (RNDr. Hubálek a ING. Kořenková) neměli materiály k tomuto jednání zastupitelstva k dispozici 10 dní (dle jednacího řádu), jak uvádí starosta obce v Dostavníku, ale byly jim předány pouze 4 dny před tímto jednáním zastupitelstva.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/606615-zastupitelstvo-sestajovice-23-5-2011-3-cast

3:00 - po předchozím znevažování a osobním napadání zastupitelů Ing. Kořenkové a RNDr. Hubálka 3 zastupitelé odcházejí z veřejného jednání

9:47 - schválení nového člena návrhové komise

11:30 - schválení nového zapisovatele

12:50 - schválení smluvy o uzavření budoucí smlouvy č. IV-12-6012197/VB012 se společností ČEZ Distribuce

16:15 - schválení smluvy o uzavření budoucí smlouvy č.IE-12-6000835/VB001 se společností ČEZ Distribuce

20:23 - schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. 61/2011/OOBCH se společností PPD

23:20 - čtení zápisu

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/606624-zastupitelstvo-sestajovice-23-5-2011-4-cast

2:00 - schválení zápisu

Diskuse

03:50 - vystoupení ředitelky ZŠ Jirny a její dotazy k zastupitelstvu

17:05 - další dotazy k MŠ

33:30 - dotazy k výsadbě stromů

TOPlist