Jednání zastupitelstva 30.6.2011

Záznam z jednání zastupitelstva z 30.6.2011.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/596459-zastupitelstvo-sestajovice-30-6-2011-1-cast

00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise; kontrola minulého zápisu a jeho schválení

09:10 - zpráva Finančního výboru - závěrečný účet obce za rok 2010, zpráva KÚ o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010

26:10 - schválení rozpočtového opatření č. 4-2011

34:05 - pověření finančního výboru kontrolou finančního hospodaření OÚ, Technických služeb a Obecní policie za období od 1.1.2010 do 30.6.2011

35:10 - projednání možnosti připojení obce Šestajovice k Májovému memorandu o vzájemné spolupráci obcí a občanských sdružení v rámci aktivit proti výstavbě paroplynové elektrárny u obce Mochov

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/596472-zastupitelstvo-sestajovice-30-6-2011-2-cast

25:40 - projednávání smlouvy o vzniku věcného břemene k pozemkům p.č. 231/30, 39, 46

33:05 - schválení smlouvy o vzniku věcného břemene k pozemkům p.č. 616/26 ve prospěch ČEZ Distribuce

37:07 - schválení smlouvy o vzniku věcného břemene k pozemkům p.č. 150/1 a 150/2 ve prospěch ČEZ Distribuce

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/596515-zastupitelstvo-sestajovice-30-6-2011-3-cast

00:00 - schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

08:30 - projednání žádosti o odkoupení části zelené plochy související s parcelou 523/1 podané MUDr. Jágrovou

21:00 - čtení zápisu

Diskuse

28:00 - dotaz jak proběhlo jednání s panem Kadeřábkem (zřízení části MŠ v budově bývalé MŠ)

29:50 - dotaz k rozšiřování MŠ

33:10 - dotaz k výběrovému řízení na ředitele ZŠ

34:05 - dotaz k vozidlu obecní policie

35:10 - dotaz k nefungování diskusního fóra

35:40 - dotaz k nahrávání zastupitelstva

TOPlist