Jednání zastupitelstva 2.11.2011

Záznam z jednání zastupitelstva z 2.11.2011.

Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/626531-zastupitelstvo-sestajovice-2-11-2011-1-cast

00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise; kontrola minulého zápisu a jeho schválení

10:30 - přijetí dotace z ROP regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy, název projektu : Rekonstrukce a dostavba Základní školy v obci Šestajovice v celkové výši : způsobilé výdaje celkem 27 713 658,- Kč z toho dotace z rozpočtu RR 16 423 375,59 ,- Kč. Na základě přijetí dotace obec prohlašuje, že částku 11 290 282,41 bude hradit z vlastního rozpočtu.

15:30 - odsouhlasení smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů

36:13 - schválení podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na projekt ,,Rekonstrukce a dostavba ZŠ v obci Šestajovice III. etapa ve výši 10mil Kč

40:45 - vyhodnocení výběrového řízení na akci Revitalizace náměstí 9. května v obci Šestajovice

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/626498-zastupitelstvo-sestajovice-2-11-2011-2-cast

00:00 - vyhodnocení výběrového řízení na pronájem pozemku p.č. 437/1, k.ú. Šestajovice u Prahy

8:15 - vyhodnocení výběrového řízení na prodej pozemku dle GP č.1940-80/2011 p.č. 678/8 k.ú. Šestajovice u Prahy o výměře 99m2

16:49 - vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků v majetku obce Šestajovice p.č. 110/4, 150/2 a 150/3, k. ú. Šestajovice u Prahy

27:40 - schválení Dodatku č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Šestajovice, okres Praha – východ zřízené Obcí Šestajovice.

31:15 - schválení smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Šestajovice a PPD, a.s. č.: 501/2011/OOBCH na pozemky v majetku obce p.č. 106/20 a 149/1 k. ú. Šestajovice u Prahy

34:32 - znovu schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6007519/011 se společností ČEZ Distribuce a.s. pro pozemky p.č. 521/1 a 673/3 k. ú. Šestajovice u Prahy

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/626525-zastupitelstvo-sestajovice-2-11-2011-3-cast

Diskuse:

diskuse se tentokrát nesla v duchu obviňování občanských sdružení - doporučujeme shlédnout

00:00 - dotazy na opoziční zastupitele, diskuse k soutěži Otevřeno x Zavřeno, k parku na Balkáně, zdravotnímu středisku, atd.

30:28 - dotaz k výběrovému řízení na zhotovitele ČOV, které prováděla společnost Terciér. Ta je kvůli výběrovým řízením vyšetřována protikorupční policií.

36:50 - dotaz ke způsobu provádění opravy silnice

37:37 - dotaz, proč bylo na autobusových zastávkách a na hlavní stránce obce (v Novinkách) uvedené chybné datum zastupitelstva

TOPlist