Jednání zastupitelstva 5.11.2014

Záznam z jednání zastupitelstva z 5.11.2014.

Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=5FlQ0_mVxoo&feature=player_detailpage

00:00 - zahájení

04:10 - složení slibu členy zastupitelstva

09:35 - určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu

11:55 - volba starosty a místostarosty

17:15 - volba výborů a školské rady

21:50 - návrh odměny neuvolněných zastupitelů

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=cLKY-XTCdoo&feature=player_detailpage

01:30 - čtení a schválení zápisu

11:46 - diskuse

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=p1NAxOBq5bE&feature=player_detailpage

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=XZVpwMcZ5L4&feature=player_detailpage

TOPlist