Jednání zastupitelstva 19.5.2015

Záznam z jednání zastupitelstva z 19.5.2015.

Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://youtu.be/PrfBxgrDH5s

00:00 - 00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, kontrola minulého zápisu a jeho schválení

06:23 - projednávání závěrečného účtu obce za rok 2014

11:48 - schválení účetní závěrky obce za rok 2014

13:20 - schválení účetní závěrky MŠ za rok 2014

15:25 - schválení účetní závěrky ZŠ za rok 2014

16:38 - rozpočtová opatření v kompetenci starosty 14/2014 a 1,2/2015

21:48 - rozpočtové opatření v kompetenci zastupitelstva obce 1/2015

24:15 - žádost ZŠ o navýšení kapacity školy, školní jídelny a školní družiny

28:22 - plánovací smlouva na obchodní centrum

43:25 - projednání záměru a studie budovy Revoluční 13 (Narex)

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://youtu.be/E14LTNVaCMM

15:25 - vyhodnocení výběrového řízení na akci "Rekonstrukce sportovního areálu v obci Šestajovice a informace o dotaci

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://youtu.be/8UvMfrOvWto

06:58 - schválení prodloužení platnosti rámcové partnerské smlouvy č. 9/2014 s MAS Pošembeří

15:20 - žádost o prodej pozemku v majetku obce p.č.688/7 o výměře 57 m2

19:30 - trafostanice - dočasný pronájem části obecního pozemku p.č. 943

24:45 - schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu pro p.č. 66/4

26:35 - schválení smluv o zřízení věcného břemene

31:10 - schválení obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2015

34:05 - podání žádosti o dotaci na místní komunikace

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://youtu.be/4HzpwyZ3HFE

00:00 - zateplení Hasičské zbrojnice

01:26 - podání žádosti o dotaci na přírodní dětské hřiště

06:45 - podání žádosti o příspěvek na instalaci světelného signalizačního zařízení u ZŠ

09:50 - čtení a schválení zápisu

Diskuze

24:43 - dotaz na přístupovou cestu pro ČEZ

26:15 - dotaz k patronátu stromů

32:10 - dotaz k Narexu

36:50 - dotaz ke kruhovému objezdu

38:14 - dotaz k pozdnímu schválení účetní závěrky

TOPlist