Jednání zastupitelstva z 4.6.2015

Záznam z jednání zastupitelstva z 4.6.2015.

Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://youtu.be/Dkin9-gmxz0

00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, kontrola minulého zápisu a jeho schválení

03:28 - schválení plánovací smlouvy na obchodní centrum

31:55 - zrušení odměny stanovené jednateli Technických služeb (starosta) se zpětnou platností od data schválení

32:36 - schválení smlouvy o ověření účetní závěrky Technických služeb za rok 2014

38:15 - navýšení kapacity Mateřské školy Šestajovice o 20 dětí

38:49 - dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 1.9.2010 mezi Obcí Šestajovice a MŠ Šestajovice

41:26 - čtení a schválení zápisu

Diskuse

46:25 - dotaz k odměně pro starostu

55:25 - dotaz k zástavě Narexu

TOPlist