Jednání zastupitelstva 28.7.2015

Záznam z jednání zastupitelstva z 28.7.2015.

Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://youtu.be/mA3bhSE9lT8

00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, kontrola minulého zápisu a jeho schválení

03:50 - schválení uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na akci "Rekonstrukce místních komunikací v obci Šestajovice II"

05:01 - schválení přijetí dotace na akci "Rekonstrukce místních komunikací v obci Šestajovice II"

08:13 - nájemní smlouva na sběrný dvůr na části pozemku p.č. 451/34 ve vlastnictví pana Brtka

27:00 - projednání dalšího postupu obce k Rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://youtu.be/VR8iU8QDk7c

03:55 - rozpočtové opatření č. 2/2015 v kompetenci ZO

10:36 - rozpočtové opatření č. 3/2015 na vědomí ZO

12:15 - vypsání grantů na rok 2015

14:48 - schválení smlouvy mezi obcí a společností P.K.Solvent na příspěvek na rozšíření ČOV v průmyslové zóně

20:34 - žádost o příspěvek na asistentku pedagoga v MŠ Nehvizdy

24:54 - čtení a schválení zápisu

30:00 - diskuse - dotaz na udání na Tyršovu ulici

TOPlist