Jednání zastupitelstva 15.12.2015

Záznam z jednání zastupitelstva z 15.12.2015.

Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=dm-ZfzWwUrI

00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, kontrola minulého zápisu a jeho schválení

04:25 - schválení ceny vodného a stočného od 1.1.2016 - dojde ke zvýšení stočného z původních 29,30/m2 na 35,12/m2 včetně DPH (30,54 bez DPH). Zvýšení bylo podmínkou dotace. Vodné ve výši 29,20/m2 (25,39 bez DPH) zůstává zatím nezměněné.

05:50 - dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu vodovodního, kanalizačního řadu a ČOV mezi obcí Šestajovice a Technickými službami obce Šestajovice spol. s r.o.

07:57 - rozpočtové opatřeni 4/2015

12:09 - rozpočtová opatření 8/2015, 9/2015, l0/2015, na vědomí ZO

14:18 - návrh rozpočtu na rok 2016

26:10 - návrh obecně závazné vyhlášky č.3/2015

30:05 - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutých dotacích z grantu obce

41:20 - smlouva o zániku věcného břemene s manželi Brázdovými

45:16 - smlouva se společností Carpelle s.r.o.

51:10 - změna zakladatelské listiny Technických služeb obce Šestajovice spol. s r.o.

53:50 - darovací smlouva mezi obcí Šestajovice a MČ Praha 20

56:10 - nabídka společnosti ČEZ Distribuce spol. s r.o. na odkup pozemků pod TRV

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=h1LOXHkKK4M

00:00 - žádost TJ Sokol Šestajovice o prodej pozemků v areálu fotbalového hřiště, pod budovami ve vlastnictví TJ Sokol Šestajovice - minimální poptávaná cena je 1,- Kč

10:10 - čtení a schválení zápisu

Diskuse

19:00 - dotaz na správce tělocvičny

21:00 - dotaz na nového strážníka

22:27 - dotaz k parkování na zákazech

26:20 - informace o změnách školského zákona a jejich dopady

38:00 - dotaz k semaforu u školy

TOPlist