Orientační běh 2011

Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů. Při této příležitosti zorganizovalo naše OS první orientační běh Klánovickým lesem pro děti a mládež, jehož součástí byl vědomostní kvíz s tématikou lesa.

Sešli jsme se odpoledne za krásného počasí v části lesa Vidrholec, kde byly nachystány tři trasy:

- krátká „oranžová“ trasa pro malé děti značená fáborky a v místě kontrol nafukovacími balónky

- dlouhá „fialová“ trasa pro děti od 10ti let značená také fáborky, v místě kontrol byly lampiónky a kleštičky standardně používané u kontrol při orientačním běhu

- klasická trasa pro zdatnější borce, kteří již mají s orientačním během zkušenosti

Všichni závodníci obdrželi na startu mapu své trasy se zakreslenými kontrolami. Na těchto kontrolách si pak speciálními kleštičkami vyznačili do kolonky na mapě příslušný kód. Pro zpestření byly pro mladší závodníky na krátké trase umístěny v místech kontrol místo kleštiček ozdobné děrovačky s obrázky.

Po absolvování závodu byl pro děti ještě připraven lesní kvíz. Na stromech byly rozvěšeny otázky o lese a přírodě, kde si každý vybral svoji věkovou kategorii (děti z MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a starší). Za kvíz všichni luštitelé dostali krásné dárečky, které nám věnovaly Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (www.vls.cz) – jeden ze sponzorů akce, kterým tímto moc děkujeme.

Následné čekání na vyhlášení výsledků závodu si děti krátily malováním u stolečků a vybarvováním omalovánek. Všichni účastníci rovněž využili „občerstvovacího stolečku“, kde bylo k dispozici pití a úžasná buchta, kterou upekla M. Voltrová.

A následovalo vyhlášení vítězů v kategoriích:

* děti do 4 let

* 5-6 let

* 7-9 let

* od 10 let (dlouhá trasa)

Vítězové jednotlivých kategorií dostali krásné keramické pokladničky věnované dalším sponzorem akce - společností Malva Praha, s.r.o. (www.malvapraha.cz). Druhou a třetí cenou byly knížky, které jsme zakoupili z výtěžku z burzy.

Všichni závodníci se velmi snažili podat dobrý výkon. Našly se dokonce i velice zdatné menší děti, které absolvovaly s rodiči dlouhou trasu určenou pro starší děti od 10ti let.

Strávili jsme v lese hezké odpoledne, děti i rodiče vypadali spokojeně a někteří už se dopředu hlásili k účasti na závodu v příštím roce.

Trasy závodu navrhl pan Komárek s vydatným přispěním a odbornou konzultací slečny Piskáčkové a pana Pucherny, kteří mají dlouholeté zkušenosti s orientačním během a organizací závodů pro děti a mládež, a proto jsme uvítali jejich pomoc s přípravou map stejně jako zapůjčení speciálních lampiónků a kleštiček pro kontroly. Všem třem na tomto místě moc děkujeme. Na organizaci akce se podílely členky našeho sdružení, a dále paní Tomášková, paní Marešová, paní Kopřivová a paní Šaldová, kterým rovněž patří naše poděkování.

Všichni už se těšíme na příští závod v roce 2012.

Fotky ze závodu najdete zde - Orientační běh 2011