Otevřené Šestajovice


17.5.2021 - Zpestřete si svoji procházku Klánovickým lesem s naší stezkou, která je plná zajímavostí o lese a jeho obyvatelích - Návštěva lesa 


7.3.2021 -  I během "obyčejné" procházky po Šestajovicích se můžete dozvědět něco zajímavého. Vytvořili jsme v této nelehké době stezku Po stopách českých vynálezů, aby bylo možné jít i za nějakým dalším novým cílem. 


24.2.2021 - rodinná hra Skřítkovy nové šaty 


16.8.2020 - vytvořili jsme v Šestajovicích další hru, tentokrát především pro dospělé. Ukažte, co máte v hlavě, a zkuste si v Šestajovické šifrovačce rozluštit různé druhy rekreačních šifer.  

16.1.2020 - Petice proti ÚP Jiren - nové plochy rezerv na skladové haly v těsné blízkosti katastru Zelenče i Šestajovic. Petice vznikla z iniciativy spolku V Zelenči jsme doma a je možné ji do soboty 18.1.2020 podepsat i v Šestajovicích v řeznictví u Marešů. Do 20.1. potom v Zelenči v cukrárně Katalpa a koloniale u Součků.       

25.8.2019 - náš spolek vytvořil v Šestajovicích geolokační hru pro mobilní telefony Cesta časem Šestajovicemi. Pojďte si pomocí stroje času projít s průvodcem Kubou z budoucnosti různá období a místa v Šestajovicích.

22.8.2019 - pozvánka na Pohádkové putování Zelenčí a Doputováno

11.8.2019 - Účastníme se dalšího řízení ke kácení dřevin

Dne 12.7.2019 za účasti zástupce našeho spolku proběhlo místní šetření k žádosti ŘSD o kácení cca 1 600 m2 zeleně podél dálnice D11, z důvodu výměny potrubí pro odtok vody z tělesa dálnice. Ještě týž den vydal místostarosta obce souhlasné stanovisko/Rozhodnutí, jeho znění zde - strana 1, strana 2, strana 3. Jelikož vydané rozhodnutí obsahuje vady  a je v rozporu s platnými předpisy na úseku ochrany přírody a krajiny, proti rozhodnuti obce jsme se odvolali. Text odvolání zde.

Těší nás, že osud zeleně v naší obci není lhostejný ani našim sousedům ze Zelenče.

Děkujeme tímto kolegům ze spolku v Zelenči  jsme doma, že se řízení také účastní a proti povolení kácení, které naše obec vydala, se rovněž odvolali.

20.7.2019

- Rozhodnutí odvolacího orgánu k zamýšlenému kácení vzrostlého stromořadí v ulici Komenského, který rozhodnutí OÚ Šestajovice zrušil.

- obec dále vydala souhlasné stanovisko k pokácení cca 1600 m2 zeleně podél dálnice, vlevo od podjezdu, směr k obci. Kácet se má ještě v průběhu prázdnin.

1.7.2019 - V Šestajovickém Občasníku 1/2015 jsme informovali o jednání vedení MČ Praha Horní Počernice a zástupců Středočeského kraje o Klánovické spojce. Ačkoli byl výtisk distribuován do většiny schránek v obci, článek zůstal bez odezvy ze strany dotčené veřejnosti. 

Věříme, že přínos této nové komunikace pro občany Šestajovic a Klánovic převáží nad jejími negativními dopady na životní prostředí a pohodu bydlení, nicméně  jsme si vědomi i negativ v oblasti životního prostředí. Proto jsme se jako spolek zapojili do řízení a k plánované výstavbě podali několik připomínek, týkajících se ochrany přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu, ochrany zvířat a dopadu hlukové zátěže. Součástí připomínek je také požadavek na zachování současné cyklostezky (včetně přemostění D11 v lokalitě HP-Beranka) až do doby vybudování cyklostezky nové. Celou věc budeme i nadále sledovat a aktivně se zapojíme do dalších souvisejících řízení.

3.6.2019 - Poškozování stromů TS obce

13.4.2019 - Odvolání proti Rozhodnutí Obecního úřadu Šestajovice o povolení kácení stromořadí v Komenského ulici – 10 ks vzrostlých topolů kanadských. 

Dne 6.3.2019 vydal Obecní úřad Šestajovice Rozhodnutí o pokácení stromořadí 10 ks topolu kanadského v ulici Komenského. Rozhodnutí bylo o.s. “Otevřené fórum občanů Šestajovic“ doručeno dne 18.3.2019.  Jsme toho názoru, že vydané rozhodnutí je v rozporu s platnými právními předpisy o ochraně přírody a současně vykazuje i formální pochybení, proto jsme  proti  Rozhodnutí podali odvolání a doufáme, že odvolací orgán se s našimi námitkami ztotožní a vydané Rozhodnutí zruší. 

Text odvolání zde.

22.3.2019 - Setkání spolků v Jirnech

Dne 14.2.2019 jsme se na pozvání spolku Šestajovice pro Život zúčastnili setkání spolků z našeho regionu v Jirnech. Organizátorům akce děkujeme za pozvání a možnost vystoupit a seznámit ostatní s naší činností. I my vítáme možnost sdílet naše zkušenosti a vzájemně se inspirovat, v místech našich působišť řešíme podobné problémy, vyznáváme podobné hodnoty.  Naše prezentace připravené v rámci akce zde - 1, 2


    Archiv novinek