Archiv novinek 2012

 • 30.11.2012 - Jednání zastupitelstva 20.11.2012 - videozáznam

  • 29.11.2012 - Šestajovický OBČASNÍK 3/2012 (PDF)

  • 24.11.2012 - V souvislosti s naší účastí v letošním ročníku soutěže "Otevřeno x zavřeno" jsme byli požádáni šéfredaktorem týdeníku 5+2, vydání pro Prahu - východ, o rozhovor. Článek, který vyšel ve čtvrtek 22.11.2012, najdete zde.

  • 22.11.2012 - MV ČR se pokusilo novelou zákona 106 o svobodném přístupu k informacím ztížit občanům přístup k informacím, ale díky aktivitě občanských iniciativ nyní bude muset návrh přepracovat - happening Pražského fóra

  • 17.11.2012 - zveme Vás na Ježíškovu poštu, která se bude konat dne 1.12.2012 od 14:30 hodin na dětském hřišti "U studny" - pozvánka

 • 06.11.2012 - Jednání zastupitelstva 26.10.2012 - videozáznam

  • 29.10.2012 - Protikorupční opatření

  • 23.10.2012 - Druhá podzimní burza - informace o akci

  • 22.10.2012 - Veřejné projednávání změny č.1 územního plánu - videozáznam

  • 12.10.2012 - Řízení o změně č.1 územní plán obce Šestajovice - Na elektronické úřední desce OÚ Šestajovice bylo dne 28.8.2012 zveřejněno oznámení pořizovatele územního plánu obce Šestajovice o zahájení řízení o změně č.1 územního plánu obce Šestajovice. Momentálně je už na úřední desce nenajdete. Veřejné projednání zpracovaného návrhu proběhne dne 18.10.2012 od 18 hod v budově ZŠ. Každý občan může uplatnit své připomínky, osoby dotčené návrhem změny č.1 na svých právech mohou uplatnit své námitky nejpozději na veřejném projednání. Rozhodnutí o námitkách vč. samostatného odůvodnění musí být součástí odůvodnění územního plánu/změny. Připomínky musí být vyhodnoceny (samostatně se o nich nerozhoduje) a toto vyhodnocení je také součástí odůvodnění územního plánu/změny. Text oznámení zde.

 • 10.10.2012 - Jednání zastupitelstva 25.9.2012 - videozáznam

 • 29.09.2012 - Šestajovická bojovka aneb Cesta za pirátským pokladem - informace a fotky z akce

 • 28.09.2012 - Ve spolupráci s Diakonií Broumov budeme v době konání burzy sbírat čisté a ještě nositelné dětské oblečení - pokud chcete nějaké oblečení darovat potřebným, přineste nám ho v době konání burzy v 10:00 - 12:00 hodin do ZŠ Šestajovice.

 • 20.09.2012 - Zajímavé odkazy - V ČR se falšují volby

 • 13.09.2012 - Podzimní burza dětského oblečení, hraček, knížek a sportovních potřeb se bude konat v sobotu 6.10.2012 od 10:00 do 12:00 hodin v nové budově ZŠ Šestajovice (ul. Komenského 158)

 • 06.09.2012 - Správní řízení o určení místních a vybraných účelových komunikací na území obce Šestajovice

 • 05.09.2012 - Řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – územní plán obce Šestajovice:

 • Na elektronické úřední desce OÚ Šestajovice byla dne 29.8.2012 zveřejněna výzva Krajského soudu v Praze, která se týká zrušení opatření obecné povahy – Územního plánu obce Šestajovice ze dne 31.8.2010. Občané, kteří hodlají uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení (osoby, které vydáním územního plánu byly dotčeny na svých právech stejně jako osoby, které mohou být dotčeny na svých právech jeho zrušením, či zrušením jeho části) jsou vyzvány oznámit tuto skutečnost do 20 dnů ode dne vyvěšení této výzvy na úřední desce soudu. Vzhledem k tomu, že podle našich zjištění soud zveřejnil výzvu již 20.8. t.r. (OÚ Šestajovice byla doručena 21.8. t.r., vyvěšena však až 29.8. t.r.), končí tato lhůta zřejmě 9.9.2012. Text výzvy zde

 • 04.09.2012 - Radniční periodika v Reportérech ČT - Česká televize dne 27.8.2012 na kanále ČT 1 odvysílala k tomuto tématu reportáž v rámci pořadu Reportéři ČT. Stav českých radničních a krajských sdělovacích prostředků je žalostný. Často slouží jako hlásná trouba regionálních politiků, kteří jsou zrovna u moci, zatímco opozice či jakýkoliv kritik si ani neškrtne. Radostnou, bezproblémovou realitu nesmí kazit škarohlídi - podobně jako před listopadem 89. Více demokratického ducha by měla do radničních periodik přinést novela tiskového zákona, která nyní leží v parlamentu. Jenže jak návrh vypadá? A přinese potřebnou změnu? Pořad můžete shlédnout zde .

 • 24.08.2012 - Šestajovický OBČASNÍK č. 2/2012 (PDF)

  • příloha k článku "Zasahovala chapadla Rathovy chobotnice z Hostivic až do Šestajovic?" - příloha

 • 17.08.2012 - zveme vás na druhý ročník akce "Šestajovická bojovka aneb Cesta za pirátským pokladem", která se koná v sobotu 15.9.2012. Start od 15:00 h na dětském hřišti "U studny" - POZVÁNKA (pdf)

 • 09.07.2012 - Jednání zastupitelstva 28.6.2012 - videozáznam

 • 08.07.2012 - Odstoupení opozice ze zastupitelstva obce a výborů při ZO

 • 02.07.2012 - Podruhé jsme putovali Klánovickým lesem za pohádkou

 • 14.06.2012 - Zasahovala chapadla Rathovy chobotnice z Hostivic až do Šestajovic?

  • 03.06.2012 - druhý ročník Pohádkového putování Klánovickým lesem se bude konat v sobotu 23.6.2012 - pozvánka (PDF)

 • 29.05.2012 - Orientační běh Klánovickým lesem 2012 - informace a fotky z akce

 • 23.04.2012 - zveme vás na druhý ročník Orientačního běhu Klánovickým lesem, který se koná 19.5.2012

 • 13.04.2012 - Vyhodnocení soutěží z Občasníku č. 1/2012

 • 07.04.2012 - tip na akci - v neděli 15.4.2012 se koná Vidrholec 2012–RC Offroad Challenge - druhý ročník týmového závodu terénních aut na vysílačku

 • 04.03.2012 - dne 13.4. proběhne vyhodnocení soutěží z Šestajovického občasníku č. 1/2012

 • 29.03.2013 - Hydepark ČT 24 z 27.3.2012 - hostem pořadu byl ředitel Transparency International pro ČR David Ondráčka. Tématem byla korupce, veřejné zakázky a další související otázky. TIC se m.j. zabývá též nakládáním s obecním majetkem. Počátkem března t.r. se například obrátila na OÚ Šestajovice s dotazem k prodeji obecního pozemku parc. č. 710 v k.ú. obce, který se uskutečnil v r.2008. Jejich dotaz i odpověď OÚ najdete zde (PDF ze stránek OÚ)

 • 10.03.2012 - jarní burza - informace o akci

 • 02.03.2012 - chcete-li být informováni o akcích, které pořádáme (burza, orientační běh, pohádkový les, bojovka ......), vyplňte formulář na této stránce - Zasílání informací o plánovaných akcích

 • 27.02.2012 - Jednání zastupitelstva z 9.2.2012 - videozáznam

 • 11.02.2012 - Ředitelka MŠ Šestajovice uvedla výši úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ do souladu s právními předpisy nikoli z důvodu proběhlé inventarizace roku 2011, jak informuje zákonné zástupce dětí, ale na základě našeho 7 měsíčního úsilí. Díky tomu došlo nejen ke snížení výše úplaty ze 700,- Kč na 617,- Kč na dítě a měsíc, ale také ke snížení původně vypočítané maximální možné výše úplaty v částce 932,- Kč na 617,- Kč, tedy o 315,- Kč na dítě! - více najdete zde

 • 04.02.2012 - Dne 9.2.2012 se bude konat Veřejné jednání zastupitelstva obce. Na hlavní stránce obce v novinkách tato informace zatím není i přesto, že na programu je i tak důležitá věc jako je územní plán obce (kopie stránek obce z 4.2.2012). Program VJZO zde.

 • V případě zájmu se mohou občané s podklady k VJZO seznámit na OÚ, tak aby pak na veřejném jednání mohli bezezbytku uplatňovat své právo vyjadřovat se k jednotlivým bodům programu.

 • K bodu 1 uvádíme, že členové zastupitelstva se sešli s tvůrcem územního plánu na neveřejné schůzce dne 17.1.2012 za účelem seznámení se s podáními všech připomínek majitelů pozemků a vyjádření dotčených orgánů. Pan Hubálek a následně paní Kořenková požádali před touto schůzkou pana starostu o umožnění účasti veřejnosti, což pan starosta odmítl viz následující maily.

 • 16.01.2012 - Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon. Tato novela školského zákona mimo jiné omezuje bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy na 12 měsíců. Protože ředitelky MŠ (včetně naší) si chybně vykládaly tento zákon, vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k této novele výklad - http://www.msmt.cz/file/19693. Podle něj uvedené ustanovení nemá retroaktivní účinky, takže docházka dětí do posledního ročníku MŠ před 1. lednem 2012 se do úhrnu 12 měsíců bezúplatné docházky nezapočítává. Tzn. že od dětí, které mají v současné době odklad školní docházky, nelze v mateřské škole vybírat školné.

Archiv novinek 2011